Grabrovec, Metlika

Grabrovec, Metlika

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 3 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 3 PE je bila zgrajena v začetku meseca julija 2018 in zasajena v mesecu avgustu 2018. Rastlinska čistilna naprava je postavljena ob stanovanjski hiši, kjer trenutno živita 2...
Vršič, Kranjska Gora

Vršič, Kranjska Gora

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena avgusta 2017 in zasajena v mesecu juniju 2018. Zgrajena je za planinsko kočo na nadmorski višini 1.630 metrov. Koča se oddaja pohodnikom, ki delajo...
Selnica ob Muri, Šentilj

Selnica ob Muri, Šentilj

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena maja 2017 in zasajena v začetku junija 2017. Zgrajena je za stanovanjsko hišo, kjer živi trenutno 5 oseb, vgradilo se je še novi 2,5 m3 usedalnik, saj...
Krkavče, Šmarje

Krkavče, Šmarje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet®  na fotografiji je 3 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2015, zasajena maja meseca 2015. Zgrajena je za individualno/počitniško hišo, kjer družina biva od aprila do oktobra meseca (sezona),...
Tajna, Gornji Grad

Tajna, Gornji Grad

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2013, zasajena aprila meseca 2014. Zgrajena je za individualno hišo. Iztok je speljan v okrasni bajer, kjer so zasajene vlagoljubne rastline,...