Bučka, Škocjan

Bučka, Škocjan

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 20 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 20 PE je bila zgrajena konec meseca avgusta 2018 in zasajena v sredini meseca septembra 2018. Rastlinsko čistilno napravo zgrajeno za osnovno šolo (OŠ) in vrtec v naselju...
Ozrinići, Črna Gora

Ozrinići, Črna Gora

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 15 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena leta 2013 in zasajena junija istega leta. To je naša prva rastlinska čistilna naprava Limnowet® zgrajena v Črni Gori. Čisti odpadne vode iz manjše osnovne...
Sv. Lenart, Škofja Loka

Sv. Lenart, Škofja Loka

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 10 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena leta 2012, zasajena pa v začetku maja istega leta. Zgrajena je za manjšo osnovno šolo na nadmorski višini 780 metrov. Za svoje delovanje ne potrebuje...