Podmelec, Tolmin

Podmelec, Tolmin

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 8 PE. Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 8 PE smo zgradili v aprilu 2020, za stanovanjski objekt, ki ponuja 3 apartmaje. Vgrajena je tudi nova tri-prekatna polietilenska greznica, saj je bila prejšnja zaradi...
Virštanj, Podčetrtek

Virštanj, Podčetrtek

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu maju 2020, za počitniško hišo, ki je redno v uporabi. Ker so ob hiši že imeli betonsko, pretočno tro-prekatno greznico, smo samo dogradili RČN....
Krkavče, Koper

Krkavče, Koper

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena leta 2009. Posebnost RČN je, da je zgrajena za vikend hišo, na njo pa je priklopljena še sosednja hiša kjer stalno živijo 4 osebe. Ker se tekom bivanja...
Vršič, Kranjska Gora

Vršič, Kranjska Gora

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena avgusta 2017 in zasajena v mesecu juniju 2018. Zgrajena je za planinsko kočo na nadmorski višini 1.630 metrov. Koča se oddaja pohodnikom, ki delajo...
Krkavče, Šmarje

Krkavče, Šmarje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet®  na fotografiji je 3 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2015, zasajena maja meseca 2015. Zgrajena je za individualno/počitniško hišo, kjer družina biva od aprila do oktobra meseca (sezona),...