Fara pri Kostelu, Kostel

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 12 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 12 PE je bila zgrajena v marcu 2022 za obstoječo hišo, katero so rekonstruirali in bodo oddajali apartmaje. Ker je obstoječa hiša že imela greznico, vendar nekoliko premajhno, se jo je nadgradilo in tako povečalo volumen za usedanje grobih delcev. Odpadna voda se skozi sistem pretaka gravitacijsko. Izvajalec je lepo oblikoval in zaključil okolico RČN, saj je bil problem strmih brežin, ki so se hitro dvignila do nivoja kjer stoji hiša.

Fotografija je posneta takoj po zasadnji rastlin (september 2022).

 

Število PE

Leto izvedbe

2022