Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 8 PE.

Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 8 PE smo zgradili v aprilu 2020, za stanovanjski objekt, ki ponuja 3 apartmaje. Vgrajena je tudi nova tri-prekatna polietilenska greznica, saj je bila prejšnja zaradi starosti povsem neuporabna. V stanovanjskem objektu sta stalno živeči 2 osebi, 3 apartmaji pa lahko sprejmejo skupaj 6 oseb, zato dimenzioniranje RČN ni bilo pretežko. Rastlinska čistilna naprava tudi v tem primeru ne potrebuje električne energije za svoje delovanje.

Slika je posneta takoj po izgradnjo, ko se še ni povsem uredilo okolico.

Prikazna slika je posneta 6 mesecev po izgradnji (oktober 2020), kjer se vidi kako so se rastline uspešno razrastle.

Število PE

Leto izvedbe

2020