Stara Gora pri Šentilju, Šentilj

Stara Gora pri Šentilju, Šentilj

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 4 PE smo zgradili v februarju 2023 za novogradnjo. Odpadna voda gravitacijsko teče od stanovanjskega objekta do iztoka iz RČN v razpršeno ponikalno polje. Slika je posneta...
Avguštine, Kostanjevica na Krki

Avguštine, Kostanjevica na Krki

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v aprilu 2023 za bivšo zidanico, katero se je preuredilo v stalno naseljeni objekt. Stanovanjska hiša je že imela uporabni pretočni usedalnik ustreznih...
Jablanica, Sevnica

Jablanica, Sevnica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v decembru 2022 za stanovanjski objekt. Stanovanjska hiša je imela enoprekni usedalnik, katerega se je dogradilo, vodo iz drugega prekata pa skozi...
Selnica ob Muri, Šentilj

Selnica ob Muri, Šentilj

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v juniju 2021 za obstoječo hišo. Obstoječa hiša je že imela dvo prekatno greznico ustreznih dimenzij, zato se je izpust odpadne vode iz drugega prekata...
Velike Vrhe, Ivančna Gorica

Velike Vrhe, Ivančna Gorica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v začetku junija 2021 za novogradnjo. Potrebno je bilo vgraditi še dovolj velik usedalnik v kateremu se bodo usedali grobi delci. Okoli hiše je bilo...