Velike Vrhe, Ivančna Gorica

Velike Vrhe, Ivančna Gorica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v začetku junija 2021 za novogradnjo. Potrebno je bilo vgraditi še dovolj velik usedalnik v kateremu se bodo usedali grobi delci. Okoli hiše je bilo...
Visole, Slovenska Bistrica

Visole, Slovenska Bistrica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu avgustu 2021, za obstoječo hišo. Ob hiši je bila obstoječa 1 prekatna, pretočna betonska greznica, katero se je nagradilo še z enim prekatom i...
Dobeno, Trbovlje

Dobeno, Trbovlje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu aprilu 2021, za obstoječo hišo. Ob hiši je bila obstoječa 3 prekatna, pretočna betonska greznica, katera se je uporabila za predčiščenje in...
Lastomerci, Gornja Radgona

Lastomerci, Gornja Radgona

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu maju 2021. Ob hiši je že bila obstoječa betonska 3 prekatna pretočna greznica z iztokom v okolje brez predhodnega čiščenja. Ker ob hiši ni...
Dutovlje, Sežana

Dutovlje, Sežana

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 3 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 3 PE je bila zgrajena v mesecu novembru 2020, in zasajena v začetku maja 2021. Ob hiši se je na novo vgradilo 2 prekatno pretočno greznico. Ker nismo imeli dovolj padca, da...