Rob, Velike Lašče

Rob, Velike Lašče

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 2 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 2 PE je bila zgrajena konec avgusta 2019. Zgrajena je za stanovanjski objekt, kjer trenutno živita 2 osebi. Ker je bila obstoječa betonska 3 prekatna greznica dokaj nova, se...
Lačaves, Ormož

Lačaves, Ormož

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v začetku junija 2019. Zgrajena je za stanovanjski objekt, kjer trenutno živijo 3 osebe. Zaradi dotrajanosti obstoječe greznice, ki je bila stara že več...
Bojanja vas, Metlika

Bojanja vas, Metlika

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. RČN Limnowet® 4 PE je bila zgrajena meseca maja 2012 in postavljena ob stanovanjski hiši, kjer živita 2 odrasli osebi z 2 otrokoma. Novogradnja je potrebovala novo greznico za usedanje grobih delcev in rastlinsko...
Novi Kot, Loški Potok

Novi Kot, Loški Potok

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 3 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 3 PE je bila zgrajena v začetku julija 2019. RČN je postavljena ob stanovanjski hiši, kjer trenutno živita 2 osebi. Obstoječa hiša je imela zelo staro betonsko greznico in WC...
Zbure, Šmarješke Toplice

Zbure, Šmarješke Toplice

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v začetku junija 2018 in zasajena v mesecu juliju 2018. Rastlinska čistilna naprava je postavljena ob stanovanjski hiši, kjer trenutno živijo 3 osebe....