Temenica, Ivančna Gorica

Temenica, Ivančna Gorica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 4 PE smo zgradili v maju 2021, na zelo težko dostopnem terenu ob hiši. Ves material se je do grede dostavljal s samokolnicami, vendar kljub težavnosti stranke ni odvrnilo to,...
Gačnik, Pesnica pri Mariboru

Gačnik, Pesnica pri Mariboru

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 4 PE smo zgradili v oktobru 2020, za stanovanjski objekt. Obstoječa betonska 2 prekatna greznica je bila dotrajana, zato se jo je stranka odločila nadomestiti z novejšo in...
Velike Lipljene, Grosuplje

Velike Lipljene, Grosuplje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v začetku junija 2020. Obstoječa stanovanjska hiša je imela dotrajano greznico zato se jo je investitor odločil zmenjati z mnogo bolj obstojno,...
Visoko, Ig

Visoko, Ig

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu maju 2020, in zasajena v začetku septembra 2020. Ob hiši je že bila vgrajena 3 prekatna nepretočna greznica, katero se je uporabilo za primarno...
Visoko, Šenčur

Visoko, Šenčur

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v mesecu decembru 2019, in zasajena konec maja 2020. Ob hiši je že bila obstoječa 3 prekatna greznica, katero se je nekoliko predelalo, saj povezave med...