Jablanica, Sevnica

Jablanica, Sevnica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v decembru 2022 za stanovanjski objekt. Stanovanjska hiša je imela enoprekni usedalnik, katerega se je dogradilo, vodo iz drugega prekata pa skozi...
Selnica ob Muri, Šentilj

Selnica ob Muri, Šentilj

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v juniju 2021 za obstoječo hišo. Obstoječa hiša je že imela dvo prekatno greznico ustreznih dimenzij, zato se je izpust odpadne vode iz drugega prekata...
Velike Vrhe, Ivančna Gorica

Velike Vrhe, Ivančna Gorica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v začetku junija 2021 za novogradnjo. Potrebno je bilo vgraditi še dovolj velik usedalnik v kateremu se bodo usedali grobi delci. Okoli hiše je bilo...
Visole, Slovenska Bistrica

Visole, Slovenska Bistrica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu avgustu 2021, za obstoječo hišo. Ob hiši je bila obstoječa 1 prekatna, pretočna betonska greznica, katero se je nagradilo še z enim prekatom i...
Dobeno, Trbovlje

Dobeno, Trbovlje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu aprilu 2021, za obstoječo hišo. Ob hiši je bila obstoječa 3 prekatna, pretočna betonska greznica, katera se je uporabila za predčiščenje in...