Cena in financiranje

OBSEG DEL IN CENE

  • Potrebna površina je 2 m2 na osebo (1,5 m2  + 0,5 m2 rezerve, kot to predvidevajo vodilne smernice. S tem je življenjska doba naprave bistveno podaljšana).
  • Naša rastlinska čistilna naprava je sestavljena zgolj iz ene grede.
  • Izdelujemo naprave različnih velikosti. Povprašajte za ponudbo!
  • V navedenih cenah je 9,5 % DDV že vključen.
  • Del gradnje lahko prevzamete sami in si s tem zmanjšate stroške (npr. nakup in dobava usedalnika, vzorčnega jaška, izkopi).
  • * Zemeljska dela (izkopi) so, kot pri večini ponudnikov, v vaši režiji ali predmet dodatne ponudbe.

BREZ SKRITIH STROŠKOV

  • Naša ponujena cena ne vsebuje drobnega tiska. To pomeni, da bo račun popolnoma enak sprejeti ponudbi.
  • Nobenih skritih stroškov, kot so npr. zagon naprave, montaža naprave, prevoz ali različne takse.
  • Uporabljamo le najbolj kvalitetne in trajne materiale.

Nepovratna sredstva občin

Do konca leta 2021 oziroma 2023 je potrebno zakonsko zagotoviti odvajanje in čiščenje vseh odpadnih voda. Občine pomagajo občanom pri gradnji malih komunalnih čistilnih naprav z nepovratnimi sredstvi v višini tudi do 2.500 EUR.

RČN Limnowet® je na licu mesta zgrajena naprava in individualno projektirana, zato to ni tipska čistilna naprava in zato ne more biti na seznamu tipskih MKČN pri Gospodarski zbornici. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je kljub temu upravičena do nepovratnih sredstev občin in je 100 % skladna z zakonodajo. 

Znižanje okoljske dajatve

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) navaja oprostitve plačila dajatve do višine 90 %. Okoljske dajatve ste oproščeni v primeru izdelave poročila o opravljenih ustreznih prvih meritvah.

Prve meritve so obvezne za čisto vse male komunalne čistilne naprave. Ker verjamemo v delovanje naše naprave, vam ustrezne prve meritve zagotavljamo z garancijo!

Več informacij

Za več informacij glede subvencij, se obrnite na vašo občino ali pa na nas. Z veseljem vam bomo pomagali pri zastavljenih vprašanjih.

Pošljite vprašanje ali zahtevajte ponudbo

Vabimo vas, da izpolnete kontaktni obrazec in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja v zvezi z rastlinskimi čistilnimi napravami. Pokličite nas na 051 303 452 ali pa nam pošljete sporočilo na martin@limnos.si.