Cena in financiranje

OBSEG DEL IN CENE

  • Potrebna površina je 2 m2 na osebo (1,5 m2  + 0,5 m2 rezerve, kot to predvidevajo vodilne smernice. S tem je življenjska doba naprave bistveno podaljšana).
  • Naša rastlinska čistilna naprava je sestavljena zgolj iz ene grede.
  • Izdelujemo naprave različnih velikosti. Povprašajte za ponudbo!
  • V navedenih cenah je 9,5 % DDV že vključen.
  • Del gradnje lahko prevzamete sami in si s tem zmanjšate stroške (npr. nakup in dobava usedalnika, vzorčnega jaška, izkopi).
  • * Zemeljska dela (izkopi) so, kot pri večini ponudnikov, v vaši režiji ali predmet dodatne ponudbe.

BREZ SKRITIH STROŠKOV

  • Naše cene vključujejo VSE. To pomeni, da bo račun popolnoma enak ponudbi.
  • Nobenih skritih stroškov, kot so npr. zagon naprave, montaža naprave, prevoz ali različne takse.
  • Uporabljamo le najbolj kvalitetne in trajne materiale.

Nepovratna sredstva občin

Do konca leta 2021/23 je potrebno zakonsko zagotoviti odvajanje in čiščenje vseh odpadnih voda. Občine pomagajo občanom pri gradnji malih komunalnih čistilnih naprav z nepovratnimi sredstvi v višini tudi do 1.500 EUR.

RČN Limnowet® je na licu mesta zgrajena naprava in individualno projektirana, zato to ni tipska čistilna naprava in zato ne more biti na seznamu tipskih MKČN pri Gospodarski zbornici. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je kljub temu upravičena do nepovratnih sredstev občin in je 100 % skladna z zakonodajo. Poleg dobite tudi PZI/PGD projekt, žigosan s strani projektanta.

Znižanje okoljske dajatve

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15) navaja oprostitve plačila dajatve do višine 90 %. Okoljske dajatve ste oproščeni v primeru izdelave poročila o opravljenih ustreznih prvih meritvah.

Prve meritve so obvezne za čisto vse čistilne naprave. Ker verjamemo v delovanje naše naprave, vam ustrezne prve meritve zagotavljamo z garancijo!

Več informacij

Rastlinske čistilne naprave so upravičene do nepovratnih sredstev. Za več informacij glede subvencij, se obrnite na vašo občino ali pa na nas. Z veseljem vam bomo pomagali pri zastavljenih vprašanjih.

Pošljite vprašanje ali zahtevajte ponudbo

Vabimo vas, da izpolnete kontaktni obrazec in z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vprašanja v zvezi z rastlinskimi čistilnimi napravami. Pokličite nas na 051 303 452 ali pa nam pošljete sporočilo na martin@limnos.si.