Razor, Tolmin

Razor, Tolmin

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 49 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena leta 2009 in zasajena v konec meseca julija 2009. Zgrajena je za planinsko kočo na nadmorski višini 1.300 metrov. Koča nudi postelje in dnevne obroke...
Kamenica, Sevnica

Kamenica, Sevnica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 49 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2017 s pomočjo prispevkov, katere je naselje pridno zbiralo vsak mesec. Na ta način so si zgradili povsem novo kanalizacijsko omrežje, preplastili...
Ulcinj, Črna Gora

Ulcinj, Črna Gora

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® za del odpadnih voda iz hotela Otrant je 50 PE. Rastlinska čistilna naprava, katera je bila financirana s strani Republike Slovenije oziroma s strani slovenskega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je...
SWINGS, Aligarh, India

SWINGS, Aligarh, India

Rastlinska čistilna naprava je bila zgrajena in zasajena februarja 2016. Njen namen uporabe je testiranje kako močno obremenitev lahko prenese pri čiščenju odpadnih voda iz univerzitetnega kampusa, hkrati pa dosega odlično čiščenje na iztoku. Rastlinska čistilna...
Trebče, Bistrica ob Sotli

Trebče, Bistrica ob Sotli

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 40 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena leta 2013, zasajena pa konec maja istega leta. Zgrajena je za del naselja Trebče v občini Bistrica ob Sotli. Za svoje delovanje ne potrebuje električne...