Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® za del odpadnih voda iz hotela Otrant je 50 PE.

Rastlinska čistilna naprava, katera je bila financirana s strani Republike Slovenije oziroma s strani slovenskega Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, je končana. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena in zasajena julija 2017. Čisti določeni del odpadnih voda iz hotela Otrant. Gre za hibridno rastlinsko čistilno napravo Limnowet®, kar pomeni, da je prva greda sestavljena iz vertikalnega toka vode, druga greda pa iz horizontalnega toka vode. Voda se s pomočjo prve črpalke izčrpa iz velikega usedalnika, kamor se stekajo vse odpadne vode iz hotela in apartmajskega naselja. Črpalka večkrat na dan prečrpa ustrezno količino vode v troprekatni usedalnik. Po usedalniku se voda zbira v drugem črpalnem jašku, iz katerega črpalka dozira prečrpano vodo na prvo gredo rastlinske čistilne grede.

Gre za pilotni projekt, s katerim želimo ljudi seznaniti glede rastlinskih čistilnih naprav, kot sistemom učinkovitega čiščenja odpadnih voda iz različnih virov onesnaževanja.

Slika je bila posneta cca 2 meseca po zasadnji.

Število PE

Leto izvedbe

2017