Pogosta vprašanja

Ste na pravi poti! Za dober nakup je potrebno zadeve preučiti. Na tej strani je izbor najpogostejših vprašanj. Če odgovora na vaše vprašanje niste našli, vas vabimo, da nam ga pošljete na info@limnos.si ali nas pokličete na 051 303 452.
Koliko prostora potrebujem za izgradnjo rastlinske čistilne naprave?

Za izgradnjo rastlinske čistilne naprave Limnowet se potrebuje 2 m2 na osebo, nudimo poljubno razmerje strani. V tem je všteta tudi rezerva za morebitne obiske, nihanje v porabi vode in podobno. Pri izbiri rastlinske čistilne naprave priporočamo, da pogledate kolikšno površino vam nudi izvajalec, saj premajhna površina pomeni krajšo življenjsko dobo naprave.

Ali iztočna voda iz rastlinske čistilne naprave zadostuje zakonskim zahtevam?

Rastlinske čistilne naprave so 100 % skladne z zakonodajo o malih komunalnih čistilnih napravah (Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode – Uradni list RS, št. 98/15 in Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda – Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15).

Kakšne so prednosti rastlinske čistilne naprave Limnowet®?
  • Za svoje delovanje ne potrebuje elektrike (kisik dovajajo rastline preko korenin + pasivno z vertikalnim dotokom vode),
  • cenovno ugodna rešitev tudi na dolgi rok,
  • ni pokvarljivih mehanskih delov, zato ni stroškov servisiranja,
  • pozabite na hrup (ni kompresorja) in komarje (vsa voda je pod površino),
  • v celoti pohodna,
  • smo eden redkih ponudnikov, ki imamo v ceno všteto pridobitev vodnega soglasja, ki je obvezno za vse vgrajene male čistilne naprave,
  • izredno učinkovito čiščenje odpadne vode (do 99 %),
  • 25-letna tradicija slovenskega podjetja, slovenski proizvod,
  • izgled naprave sovpada z okoljem, sonaravna trajnostna rešitev,
  • deluje celo leto, tudi pozimi.
Ali sem po izgradnji rastlinske čistilne naprave oproščen kakšnega prispevka?

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15) omogoča možnost oprostitve plačila dajatve v višini kar 90 %. Pogoj za znižanje je oddano ustrezno poročilo o prvih meritvah vaši komunali, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije, ali na podlagi pozitivne ocene obratovanja.

Ali se v okolici rastlinske čistilne naprave pojavljajo neprijetne vonjave?

Z garancijo jamčimo, da ne prihaja do neprijetnih vonjav. Voda gravitacijsko teče skozi sistem 10 cm pod površino in tako ne prihaja do smradu ter razvoja insektov. Prav tako ni nobene nevarnosti za ljudi, saj z vodo ne morejo priti v stik.

Rastline čez zimo vegetirajo. Kako je z učinkovitostjo čiščenja rastlinske čistilne naprave?

Rastlinska čistilna naprava se projektira za zimsko obdobje, tako da pozimi dosega zahtevano učinkovitost, poleti pa je delovanje samo še izboljšano. Glavno vlogo pri razgradnji organskih spojin imajo mikroorganizmi, ki živijo na koreninskem sistemu in v substratu (pesku). Proces čiščenja je podoben kot pri bioloških čistilnih napravah. Rastline k učinkovitosti največ prispevajo s svojim koreninskim sistemom, ki je živ tudi pozimi. Glavna naloga rastlin je, da tekom rastne sezone odstranjujejo odmrle mikroorganizme iz rastlinske grede (s tem podaljšajo življenjsko dobo RČN do 30 let).

Kam s prečiščeno vodo iz rastlinske čistilne naprave?

Pri vseh malih komunalnih čistilnih napravah lahko prečiščeno vodo po zakonodaji ponikamo preko ponikovalnice ali odvajamo v evidentiran vodotok. Enako je tudi pri rastlinski čistilni napravi Limnowet®.

Obstaja možnost občinskega subvencioniranja izgradnje ali pridobitve nepovratnih sredstev?

Do 31. decembra 2025 je potrebno zakonsko zagotoviti odvajanje in čiščenje vseh odpadnih voda, zato večina občin pomaga občanom pri gradnji malih čistilnih naprav s subvencijami. Do njih ste upravičeni tudi pri izgradnji rastlinske čistilne naprave Limnowet®, saj je 100 % skladna z zakonodajo.

Ali ima rastlinska čistilna naprava certifikate in izjavo o lastnostih oziroma izjavo o skladnosti?

Rastlinska čistilna naprava Limnovet® ni tipska čistilna naprava, sestavljena v neki tovarni, ampak individualno projektirana in zgrajena, zato nima izjave o lastnostih (ker ni tipski proizvod). Za pridobitev subvencije prejmete žigosan PZI/PGD projekt, ki ima enako veljavo kot izjava o lastnostih. Rastlinske čistilne naprave so 100 % skladne z zakonodajo in vsi postopki prvih meritev in pregledov s strani komunale so enaki kot pri ostalih malih komunalnih čistilnih napravah.

Več informacij

V kolikor niste dobili ustreznega odgovora na vaše vprašanja izpolnite kontaktni obrazec in z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Pokličite nas na 051 303 452 ali pa nam pošljete sporočilo na martin@limnos.si.