Razor, Tolmin

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 49 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena leta 2009 in zasajena v konec meseca julija 2009. Zgrajena je za planinsko kočo na nadmorski višini 1.300 metrov. Koča nudi postelje in dnevne obroke (kosila, malice) pohodnikom, predvsem v poletnih mesecih (junij, julij, avgust in september), v ostalih mesecih pa je obisk manjši. Zaradi različne dinamike porabe vode na planinski koči, je sistem rastlinske čistilne naprave Limnowet®, še kako primeren za čiščenje odpadnih voda. Obstoječa planinska koča je že imela greznico, zato se je odpadne vode iz tretjega prekata zaradi konfiguracije terena lahko gravitacijsko speljalo na rastlinsko čistilno napravo, ki za svoje delovanje ne potrebuje električne energije.

Fotografija je posneta konec meseca junija 2016 – se pravi 7 let od začetka obratovanja (foto: Antonija Panjan).

Število PE

Leto izvedbe

2019