Selnica ob Muri, Šentilj

Selnica ob Muri, Šentilj

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 20 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v septembru leta 2016, kot pilotni projekt z namenom, da se občanom približa izgled in delovanje rastlinskih čistilnih naprav. Rastlinska čistilna naprava...
Kamenica, Sevnica

Kamenica, Sevnica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 49 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2017 s pomočjo prispevkov, katere je naselje pridno zbiralo vsak mesec. Na ta način so si zgradili povsem novo kanalizacijsko omrežje, preplastili...
Trebče, Bistrica ob Sotli

Trebče, Bistrica ob Sotli

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 40 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena leta 2013, zasajena pa konec maja istega leta. Zgrajena je za del naselja Trebče v občini Bistrica ob Sotli. Za svoje delovanje ne potrebuje električne...