Velike Lipljene, Grosuplje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v začetku junija 2020. Obstoječa stanovanjska hiša je imela dotrajano greznico zato se jo je investitor odločil zmenjati z mnogo bolj obstojno, prefabricirano, dvo-prekatno. Teren je omogočal, da se voda gravitacijsko, brez porabnikov električne energije, pretaka čez celoten sistem, do razpršenega ponikanja.

Fotografija je posneta cca 2 meseca po priklopu rastlinske čistilne naprave (september 2020).

Število PE

Leto izvedbe

2020