Gačnik, Pesnica pri Mariboru

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 4 PE smo zgradili v oktobru 2020, za stanovanjski objekt. Obstoječa betonska 2 prekatna greznica je bila dotrajana, zato se jo je stranka odločila nadomestiti z novejšo in trajnejšo – polietilenska plastika. Zaradi težkega terena – zelo strm teren, smo jo nekako uspeli umestiti v prostor. Odpadna voda se gravitacijsko pretaka od stanovanjske hiše do iztoka iz rastlinske čistilne naprave v obstoječi meteorni odvodnik. RČN se bo ogradilo še z električnim pastirjem, saj se okoli po travniku pase živina.

Število PE

Leto izvedbe

2020