Volaka, Gorenja vas – Poljane

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 6 PE.

Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 6 PE smo zgradili v novembru 2020, zasadnjo pa opravili v maju 2021. Stanovanjski objekt, je že imel obstoječo plastično 2 prekatno greznico z ustreznim uporabnim volumnom. Greznico smo tako samo nadgradili z gredo RČN in vodo iz greznice gravitacijsko speljali do iztoka iz rastlinske čistilne naprave v bližnji potok.

Prikazna slika je posneta takoj po zasadnji (maj 2021).

Število PE

Leto izvedbe

2021