Stelnik, Kostel

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 8 PE.

Rastlinsko čistilno napravo Limnowet® 4 PE smo zgradili v oktobru 2020. Zgrajena je za hišo namenjeno poslovnim strankam, ki pridejo na oddih.

Slika posneta tekom gradnje (oktober 2020).

Prikazna slika je posneta takoj po zasadnji (julij 2021).

Število PE

Leto izvedbe

2021