Dutovlje, Sežana

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 3 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 3 PE je bila zgrajena v mesecu novembru 2020, in zasajena v začetku maja 2021. Ob hiši se je na novo vgradilo 2 prekatno pretočno greznico. Ker nismo imeli dovolj padca, da bi vse gravitacijsko speljali, je bilo potrebno vgraditi črpališče po greznici, ki vodo v pulzih prečrpava do grede RČN.

Fotografija je posneta 3 mesece po zasadnji (avgust 2021).

Število PE

Leto izvedbe

2021