Lastomerci, Gornja Radgona

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu maju 2021. Ob hiši je že bila obstoječa betonska 3 prekatna pretočna greznica z iztokom v okolje brez predhodnega čiščenja. Ker ob hiši ni dovolj padca, je bilo potrebno vgraditi črpališče po greznici, ki vodo v pulzih prečrpava do grede RČN.

Fotografija je posneta 3 mesece po zasadnji (avgust 2021).

Število PE

Leto izvedbe

2021