Dobeno, Trbovlje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu aprilu 2021, za obstoječo hišo. Ob hiši je bila obstoječa 3 prekatna, pretočna betonska greznica, katera se je uporabila za predčiščenje in usedanje grobih delcev, za čiščenje odpadne vode iz tretjega prekata smo samo dogradili RČN.

Fotografija je posneta takoj po izgradnji (avgust 2021).

Število PE

Leto izvedbe

2021