Krkavče, Šmarje

Krkavče, Šmarje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet®  na fotografiji je 3 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2015, zasajena maja meseca 2015. Zgrajena je za individualno/počitniško hišo, kjer družina biva od aprila do oktobra meseca (sezona),...