Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena leta 2009. Posebnost RČN je, da je zgrajena za vikend hišo, na njo pa je priklopljena še sosednja hiša kjer stalno živijo 4 osebe. Ker se tekom bivanja na vikendu porabi zelo malo vode, hkrati pa je zagotovljen stalen dotok vode iz sosednje hiše, RČN odlično deluje. Vsaka hiša ima svojo greznico, kjer se kopiči odvečno blato in ga 1x na 3 leta odpelje komunalno podjetje. Za svoje delovanje ne potrebuje nikakršne električne energije. Gredo rastlinske čistilne naprave Limnowet® se je navezalo na obstoječo škarpo, tako da se lepo estetsko zlije z ambientom.

Fotografija je posneta takoj po izgradnji ter zasadnji in 2 leti po obratovanju.

Število PE

Leto izvedbe

2019