Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet®  na fotografiji je 3 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2015, zasajena maja meseca 2015. Zgrajena je za individualno/počitniško hišo, kjer družina biva od aprila do oktobra meseca (sezona), v vmesnem času pa se odselijo drugam. Iztok je speljan v bližnji potoček, ki ima skozi celotno leto stalni pretok, ta pa napaja reko Dragonjo. Specifičnost te rastlinske čistilne naprave je ta, da se lokacija delno nahaja na območju občasnih poplav. Ker gre za ravninski teren, smo rastlinsko čistilno napravo locirali tako, da jo je približno polovica vkopane v zemljo, ostali del pa je dvignjen nad koto terena. Tako smo rastlinsko čistilno napravo obvarovali pred možnostjo poplavljenja reke, ki bi jo lahko zasičila z grobimi plavajočimi delci. Za svoje delovanje v tem primeru potrebuje črpalko, ki ji dovaja odpadno vodo iz troprekatne greznice, ki je pod zemljo.

Slika je bila posneta po dobrem letu obratovanja (avgust 2016).

Število PE

Leto izvedbe

2015