Tajna, Gornji Grad

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2013, zasajena aprila meseca 2014. Zgrajena je za individualno hišo. Iztok je speljan v okrasni bajer, kjer so zasajene vlagoljubne rastline, učinkovitost čiščenja je povečana s pomočjo plavajočega otočka. Za svoje delovanje ne potrebuje električne energije.

Slika je bila posneta 4 mesece po zasadnji (konec avgusta 2014).

Število PE

Leto izvedbe

2014