Virštanj, Podčetrtek

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu maju 2020, za počitniško hišo, ki je redno v uporabi. Ker so ob hiši že imeli betonsko, pretočno tro-prekatno greznico, smo samo dogradili RČN. Zgrajena je na precej strmem terenu, zato se je velik del RČN nasulo z materialom, da se je lažje oblikovalo z okolico.

Fotografija je posneta takoj po izgradnji (maj 2020).

Število PE

Leto izvedbe

2020