Mali Cirnik pri Šentjanžu, Šentrupert

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 3 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 3 PE je bila zgrajena v mesecu avgustu 2019, za upokojeni par, ki živi sam v stanovanjski hiši na območju kjer nikoli ne bo zgrajena kanalizacija. Ker so že imeli betonsko, pretočno tro-prekatno greznico, smo samo dogradili RČN. Teren je bil nekoliko težaven, vendar se ga je lepo spremenilo v teraso, na kateri sedaj stoji rastlinska čistilna naprava. Voda se čez celoten sistem pretaka gravitacijsko.

Fotografija je posneta 9 mesecev po izgradnji (maj 2020).

Število PE

Leto izvedbe

2020