okolica Horjula, Horjul

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v mesecu oktobru 2019. Ker gre za novogradnjo, smo vgradili še usedalnik, v katerem se bodo zadrževali grobi delci. V stanovanjski hiši živijo 4 osebe, vendar smo zgradili nekoliko večjo RČN zaradi možnosti po dodatnem članu v gospodinjstvu. Ker je bilo dovolj padca terena okoli hiše se voda v RČN pretaka gravitacijsko. Samo RČN smo nekoliko stisnili v brežino in jo ustrezni uredili, da je zaščiteno plazenje terena in spiranje zemlje na rastlinsko čistilno napravo Limnowet®.

Fotografija je posneta 3 mesece po zasadnji (september 2020).

Število PE

Leto izvedbe

2020