Visoko, Šenčur

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v mesecu decembru 2019, in zasajena konec maja 2020. Ob hiši je že bila obstoječa 3 prekatna greznica, katero se je nekoliko predelalo, saj povezave med prekati niso bila dobro narejene. Stanovanjski objekt se nahaja v aglomeraciji, vendar je bil predračun za prečrpavanje odpadne vode do glavnega kanalizacijskega omrežja 6x višji, kot izgradnja same rastlinske čistilne naprave, zato so stranki na občini dovolili izgradnjo RČN, saj je bila ekonomsko upravičena.

Fotografija je posneta takoj po zasadnji (maj 2020).

Število PE

Leto izvedbe

2020