Bučka, Škocjan

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 20 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 20 PE je bila zgrajena konec meseca avgusta 2018 in zasajena v sredini meseca septembra 2018. Rastlinsko čistilno napravo zgrajeno za osnovno šolo (OŠ) in vrtec v naselju Bučka, je omogočila in financirala občina Škocjan. Pred izgradnjo, so se odpadne vode zbirale v že dotrajani greznici ločeno za OŠ in vrtec, zato se je na novo vgradilo vodotesno plastično 3 prekatno greznico, v kateri se sedaj skupaj zbirajo odpadne vode iz OŠ in vrtca. Potrebno je bilo zgraditi še povezovalno kanalizacijo od OŠ in vrtca do nove greznice. Pod OŠ se je našlo idealen teren za izgradnjo rastlinske čistilne naprave, tako da se vsa voda gravitacijsko pretaka do obeh objektov do razpršenega ponikanja. V tem primeru rastlinska čistilna naprava Limnowet® za svoje delovanje in obratovanje ne potrebuje nikakršne električne energije.

25.10.2018 je bilo slavnostno odpiranje izgradnje rastlinske čistilne naprave in novega igrišča za otroke. Za več informacij o dogodku klikni tukaj

Fotografija je posneta kmalu po zasadnji rastlin (september 2018).

Število PE

Leto izvedbe

2018