Bojanja vas, Metlika

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

RČN Limnowet® 4 PE je bila zgrajena meseca maja 2012 in postavljena ob stanovanjski hiši, kjer živita 2 odrasli osebi z 2 otrokoma. Novogradnja je potrebovala novo greznico za usedanje grobih delcev in rastlinsko čistilno napravo za čiščenje odpadnih voda iz hiše. Lokacija je bila nekoliko težavna, saj je šlo za strem teren, ki se ga je spravilo v teraso, na kateri je locirana RČN.

Fotografija je posneta aprila 2014.

Število PE

Leto izvedbe

2019