Lačaves, Ormož

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v začetku junija 2019. Zgrajena je za stanovanjski objekt, kjer trenutno živijo 3 osebe. Zaradi dotrajanosti obstoječe greznice, ki je bila stara že več kot 20 let, se je investitor odločil za zamenjavo z mnogo bolj obstoječo polietilensko (plastično) iz okrepljene plastike. Teren je bil kot nalašč, da smo celotno RČN vgradili brez porabnikov električne energije, tako da se voda pretaka gravitacijsko od hiše do iztoka iz rastlinske čistilne naprave v razpršeno ponikanje.

Fotografija je posneta takoj po priklopu rastlinske čistilne naprave (junij 2019).

Število PE

Leto izvedbe

2019