Rob, Velike Lašče

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 2 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 2 PE je bila zgrajena konec avgusta 2019. Zgrajena je za stanovanjski objekt, kjer trenutno živita 2 osebi. Ker je bila obstoječa betonska 3 prekatna greznica dokaj nova, se jo je uporabilo kot predčiščenje, kjer se zbira gošča, katero kasneje komunalno podjetje vsake 3 leta odpelje dalje na obdelavo. Zaradi bližine potoka, in posledično nižjega iztoka iz rastlinske čistilne naprave, se je RČN zaščitilo tako, da se jo je dvignilo nad koto obstoječega terena. Takoj za greznico je bilo potrebno črpališče, ki vodo dvigne nad koto terena in jo postopoma dozira v rastlinsko čistilno napravo.

Fotografija je posneta takoj po priklopu rastlinske čistilne naprave (september 2019).

Število PE

Leto izvedbe

2019