Novi Kot, Loški Potok

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 3 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 3 PE je bila zgrajena v začetku julija 2019. RČN je postavljena ob stanovanjski hiši, kjer trenutno živita 2 osebi. Obstoječa hiša je imela zelo staro betonsko greznico in WC “na štrbunk”, zato je bilo potrebno vgraditi novo 2 prekatno plastično greznico iz okrepljene plastike. Ob hiši je bil minimalni padec terena, tako da se je lahko ob preciznem načrtovanju in izkopu vodo gravitacijsko speljalo od hiše do iztoka iz rastlinske čistilne naprave v razpršeno ponikanje. Lesene brune okoli RČN služijo kot zaščita brežin in kot estetski videz, saj hiša in rastlinska čistilna naprava Limnowet® ležijo na lepem gozdnem področju Slovenije.

Fotografija je posneta junij 2020 (foto: A. Celarc).

Število PE

Leto izvedbe

2019