Zbure, Šmarješke Toplice

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v začetku junija 2018 in zasajena v mesecu juliju 2018. Rastlinska čistilna naprava je postavljena ob stanovanjski hiši, kjer trenutno živijo 3 osebe. Ker je imela obstoječa hiša neuporabno greznico, se je na novo vgradilo PE 2 prekatno greznico. Ob hiši je bilo dovolj padca, da se lahko voda gravitacijsko pretaka od hiše do iztoka iz rastlinske čistilne naprave v razpršeno ponikanje. Posledično za svoje delovanje in obratovanje ne potrebuje nikakršne električne energije in s tem povezanih nepotrebnih stroškov.

Fotografija je posneta julija 2019.

Število PE

Leto izvedbe

2019