Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 10 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 10 PE je bila zgrajena konec meseca junija 2019 in čaka na zasadnjo. Trenutno se stavbeno poslopje še obnavlja in ureja za namene oddajanja, zato bo zagon rastlinske čistilne naprave šele spomladi leta 2020. Ker je šlo za celovito adaptacijo starejšega objekta, se je pred RČN vgradilo še novo greznico, kjer se bo usedalo in zbiralo blato. Pod objektom je bilo dovolj padca terena, ki omogoča vodi gravitacijsko pretakanje čez celoten sistem rastlinske čistilne naprave Limnowet®.

Fotografija je posneta konec september 2019.

Število PE

Leto izvedbe

2019