Gačnik, Pesnica pri Mariboru

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v začetku julija 2019. Zgrajena je za stanovanjski objekt, kjer trenutno živijo 3 osebe. Ker je bila obstoječa betonska 2 prekatna greznica vodotesna in ustreznih dimenzij, se jo je uporabilo kot mesto, kjer se zbira odpadno blato, katerega komunalno podjetje na vsake 3 leta odpelje na nadaljnjo obdelavo. Teren okoli hiše je omogočal, da smo RČN zgradili brez porabnikov električne energije, zato se voda gravitacijsko pretaka od stanovanjske hiše do iztoka iz rastlinske čistilne naprave v razpršeno ponikanje.

Fotografija je posneta takoj po izgradnji rastlinske čistilne naprave (julij 2019).

Število PE

Leto izvedbe

2019