Grabrovec, Metlika

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 3 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 3 PE je bila zgrajena v začetku meseca julija 2018 in zasajena v mesecu avgustu 2018. Rastlinska čistilna naprava je postavljena ob stanovanjski hiši, kjer trenutno živita 2 odrasli osebi z dojenčkom. Ker je imela obstoječa hiša že dotrajano in neuporabno betonsko greznico, se je na novo vgradilo polietilensko 2 prekatno greznico, ki ima več kot 50 let življenjske dobe. Pod hišo je bil teren idealen (terase in padec terena med vsako teraso) za izgradnjo rastlinske čistilne naprave. Voda se gravitacijsko pretaka od hiše do iztoka iz rastlinske čistilne naprave v razpršeno ponikanje, zato za svoje delovanje in obratovanje ne potrebuje nikakršne električne energije.

Fotografija je posneta takoj po zasadnji rastlin (avgust 2018) in 1 leto po zasadni (avgust 2019).

Število PE

Leto izvedbe

2018