Selnica ob Muri, Šentilj

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 20 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v septembru leta 2016, kot pilotni projekt z namenom, da se občanom približa izgled in delovanje rastlinskih čistilnih naprav. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je zgrajena za 4 individualne hiše. Investitor celotne RČN je bila občina Šentilj, medtem ko so krajani investirali v interno kanalizacijo do RČN. Za delovanje rastlinska čistilna naprava Limnowet® ne potrebuje električne energije, sestavljena je iz troprekatnega vodotesnega usedalnika, ki je bil prav tako del investicije in dveh, med seboj povezanih horizontalnih gred.

Slika je bila posneta v mesecu junij 2018 (slabi 2 leti po zasadnji rastlin).

Število PE

Leto izvedbe

2018