Dobrova, Krško

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 6 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 6 PE je bila zgrajena v mesecu oktobru 2016 in zasajena aprila 2017. Rastlinska čistilna naprava je zgrajena za individualno hišo, kjer stalno živijo 3 osebe, čez vikende pa se število oseb poveča na 6-8. Ker je bila obstoječa tro-prekatna greznica, vodotesna in relativno nova, so jo je uporabilo za mehansko čiščenje, in samo dogradilo RČN. Voda gravitacijsko teče čez celoten sistem, zato za svoje delovanje ne potrebuje nikakršne električne energije. Ker ima lastnik prijavljeno kmetijsko dejavnost, lahko sam izčrpa blato iz greznice in ga za 6 mesecev odloži v svoji gnojni jami, ter to prijavi svojemu komunalnemu podjetju, ki tako vodi evidenco.

Fotografija je posneta cca 2,5 meseca po zasadnji rastlin (julij 2017).

Število PE

Leto izvedbe

2019