Apno, Cerklje na Gorenjskem

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 2 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 2 PE je bila zgrajena v mesecu oktobru 2018 in zasajena aprila 2019. Rastlinska čistilna naprava je zgrajena za individualno hišo, kjer zaenkrat živi samo 1 oseba. Hiša je imela staro greznico, ki je bila vodotesna, vendar je bilo potrebno drugi prekat nekoliko predelati, saj je bil iztok iz njega speljan iz dna prekata. Posebnost rastlinske čistilne naprave je ta, da je zgrajena v zelo strmi breg, zato se je pred polaganjem folije zgradilo betonsko ogrodje. Na koncu se zelo lepo estetsko sovpada z okolico, kjer je veliko kamnitih škarp.

Fotografija je posneta takoj po zasadnji rastlin (april 2019).

Število PE

Leto izvedbe

2019