Storžev Grič, Vrhnika

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 9 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 9 PE je bila zgrajena v začetku meseca oktobra 2018, zasajena pa v mesecu aprilu 2019. Rastlinska čistilna naprava je postavljena za stanovanjsko hišo (kmetijo). Obstoječa hiša je imela staro greznico, ki je bila dotrajana in je puščala, zato se je vgradilo novo polietilensko 3 prekatno greznico. Posebnost te rastlinske čistilne naprave je ta, da je dozirni jašek, v katerem se nahaja plovec za doziranje vode na RČN od same RČN oddaljen 40 metrov. Kljub majhnemu padcu terena nam je uspelo vodo enakomerno zagotoviti po celotni rastlinski čistilni napravi. Rastline se bodo do konca rastne sezona 2019 že zelo lepo razrasle.

Fotografija je posneta 6 mesecev po zasadnji rastlin (oktober 2019).

Število PE

Leto izvedbe

2019