Na prvi pogled se zdi, da se malo komunalno čistilno napravo kupi, vgradi in je stvar zaključena. Toda temu ni tako. Gre za gradbeni poseg, za katerega pri MKČN < 50 PE gradbeno dovoljenje ni potrebno, saj gre za enostavne objekte (Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18)). Toda to ne pomeni, da se lahko MKČN < 50 PE postavi kar kjerkoli.

 

VAROVALNI PASOVI

Tako kot katerikoli drug poseg, moramo tudi pri MKČN < 50 PE upoštevati prostorske akte in ukrepe, kot npr. varovalne pasove in odmike. Poglejmo nekaj primerov, kam ne morete postaviti MKČN < 50 PE brez soglasja:

  • neposredno ob mejo, če nimate soglasja soseda,
  • v varovalni pas komunalne infrastrukture (vodovod, TK kabel),
  • v varovalni pas javne ceste.

 

VODNO SOGLASJE

Pomembno je vedeti, da vsaka MKČN < 50 PE, ne glede na tehnologijo (tipska, rastlinska ČN, SBR, MBBR, betonska, plastična …)  potrebuje vodno soglasje. To predpisuje 5. točka 150. člena Zakona o vodah. Vodno soglasje izda Direkcija RS za vode. Direkcija preveri vpliv MKČN < 50 PE na vode, to pomeni vpliv na pitne vode in vpliv na erozijo območja.

Pridobivanje vodnega soglasja traja od nekaj tednov ali tudi nekaj mesecev, odvisno od števila primerov.

 

ALI SPLOH POTREBUJEM MKČN < 50 PE?

Poglavitna stvar je, da se najprej prepričate, da MKČN < 50 PE potrebujete. Več o tem preberite v blog zapisu na tej povezavi (kliknite).

 

NAMEMBNOST PARCELE

Poleg vsega naštetega se vsake toliko pojavijo posamezni primeri, ko stranka želi MKČN < 50 PE postaviti ne sosednjo parcelo, ki pa po namembnosti ni nujno zazidljiva ali njena namembnost ni stanovanjska raba. Kaj je dovoljeno graditi na posamezni parceli opisujejo občinski prostorski načrti ali občinski podrobni prostorski načrti, ki so sprejeti za vaše območje.