Z modernizacijo in globalizacijo sveta se je izjemno povečala uporaba raznoraznih čistil, detergentov in drugih kemikalij. Večina ljudi je mnenja, da so čistilne naprave potrebne zaradi tega. Toda ni čisto tako. Glavni namen čistilnih naprav je odstranjevanje osnovnih, a največjih onesnaževalcev. Tudi sam naziv večine komunalnih čistilnih naprav pove, da gre za BIOLOŠKO čistilno napravo, kar pomeni, da se odstranjuje biološko razgradljive spojine, torej ne gre za čistilno napravo, ki bi prvotno odstranjevala umetne kemikalije.

Glede odstranjevanja snovi iz odpadne vode igra veliko vlogo velikost oziroma zmogljivost čistilne naprave:

  • čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 2.000 PE odstranjujejo iz odpadne vode trdne delce in OGLJIKOVE SPOJINE, ki so biološko odstranljive.
  • čistilne naprave z zmogljivostjo večjo od 2.000 PE odstranjujejo poleg zgoraj naštetega še DUŠIKOVE in FOSFORJEVE spojine.

Ogljikove spojine so namreč glavni vir onesnaženja vodotokov, sledijo dušikove in fosforjeve spojine. To je to, boste rekli? Na žalost je tako. Odstranjevanje raznoraznih zdravil, ostankov čistil in na tisoče ostalih kemikalij, ki pritekajo po kanalizaciji je prekompleksno, nesmotrno in predrago, da bi si to lahko privoščila katera koli država. Zato je pomembno, da prav vsi uporabljamo čim bolj naravi prijazna čistila in da nevarnih odpadkov ne zlivamo v školjko, temveč jih odložimo na za to namenjenih lokacijah.

Enako je pri vseh velikih in malih čistilnih napravah. Velika razlika pa je v tem, kako odstranjuje te osnovne spojine. Veliko naredimo že s tem, da kupimo čistilno napravo, ki resnično deluje. Prvi korak k temu je naprava, ki ima garancijo ne le na vodotesnost, ampak tudi na delovanje in prve meritve.