Rastlinske čistilne naprave so zaradi svojega robustnega in učinkovitega delovanja od nekdaj trn v peti ostalim čistilnim napravam. Zaradi tega in tudi zaradi nepoznavanja principa delovanja RČN se je razširilo veliko mitov, ki ne držijo. V tem zapisu so predstavljeni in razjasnjeni najbolj pogosti miti.

ALI RASTLINSKA ČN SMRDI?

Najbolj razširjen neresničen mit je to, da RČN smrdijo. To seveda ni res. Dejstvo je, da če katerakoli čistilna naprava smrdi, je to pokazatelj, da je z njo nekaj narobe. Če ČN smrdi, pomeni, da prihaja do gnitja, kar je posledica nezadostne razpoložljive količine zraka za mikroorganizme. Rastlinska ČN se prezračuje direktno iz ozračja (zato ni zakopana) ter tudi preko zračnikov. Podjetje LIMNOS je prvo na trgu, ki v svoji garanciji garantira tudi, da RČN Limnowet ne smrdi!

ALI RASTLINSKA ČN DELUJE TUDI POZIMI?

Rastlinska ČN deluje tudi pozimi. Razlog za to je v temu, da vode ne čistijo rastline, temveč mikroorganizmi. Princip je torej enak v vseh čistilnih napravah. V vseh ČN vodo čistijo mikroorganizmi. V rastlinski ČN se mikroorganizmi naselijo v prostorčke med peskom, voda pa se pretaka mimo njih. Kakšna je potem vloga rastlin? Vloga rastlin je, da preprečujejo zamašitev s tem, ko za svojo rast uporabljajo odmrle mikroorganizme. Rastline so torej “črpalka”, ki odstranjuje odvečno biomaso iz rastlinske čistilne naprave.

KAKO JE S KOMARJI IN MRČESOM?

Celotna rastlinska ČN je pohodna, nikjer ni površinske vode.  Vsa voda je pod površino, voda nikjer ne zastaja in se ne pojavlja na površini, zato ni možnosti za razvoj komarjev ali drugega mrčesa.

SKLADNOST RASTLINSKE ČN Z ZAKONODAJO

Konkurenca, ki prodaja tipske ČN (betonske, plastične) velikokrat zavaja stranke, ko poudarjajo, da rastlinske ČN nimajo certifikata ali izjave o lastnostih. To je povsem resnično, toda to ne pomeni, da rastlinska ČN ni skladna z zakonodajo. Zakonodaja pozna tipske ČN in individualno projektirane ČN, kamor spadajo tudi rastlinske ČN. Tipske ČN imajo kot potrdilo CE certifikat in izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda. Individualno projektirane ČN pa imajo kot potrdilo projektno dokumentacijo, žigosano s strani odgovornega projektanta tehnološkega načrta.

ALI JE POTREBNO MENJAVATI PESEK V RASTLINSKI ČN?

Življenjska doba VERTIKALNE rastlinske čistilne naprave je preko 30 let. Peska se ne menja vsaj 30 let ali več. Gre za zaprti krog, kjer rastline odstranjujejo odmrle mikroorganizme, zato se rastlinska čistilna greda ne zasiči.

Še pojasnilo glede starejših sistemov: Pred leti so se gradile HORIZONTALNE rastlinske čistilne naprave, ki so bile sestavljene iz 2 ali 3 gred. Pesek prve grede je bilo načeloma potrebno menjati, toda ne prej kot po 15 letih.