Krkavče, Šmarje

Krkavče, Šmarje

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet®  na fotografiji je 3 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2015, zasajena maja meseca 2015. Zgrajena je za individualno/počitniško hišo, kjer družina biva od aprila do oktobra meseca (sezona),...
Tajna, Gornji Grad

Tajna, Gornji Grad

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2013, zasajena aprila meseca 2014. Zgrajena je za individualno hišo. Iztok je speljan v okrasni bajer, kjer so zasajene vlagoljubne rastline,...
Tekačevo, Rogaška Slatina

Tekačevo, Rogaška Slatina

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena v letu 2012, zasajena pa maja 2013. Zgrajena je za individualno pasivno hišo in za svoje delovanje ne potrebuje električne energije. Slika je bila posneta 5...