Visole, Slovenska Bistrica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 4 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 4 PE je bila zgrajena v mesecu avgustu 2021, za obstoječo hišo. Ob hiši je bila obstoječa 1 prekatna, pretočna betonska greznica, katero se je nagradilo še z enim prekatom i katerega je nato odpadna voda speljana na RČN. Teren je omogočal, da se voda gravitacijsko pretaka od greznice do iztoka iz RČN v obstoječo meteorno odvodno cev.

Fotografija je posneta takoj po izgradnji (avgust 2021).

Število PE

Leto izvedbe

2021