Velike Vrhe, Ivančna Gorica

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 5 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 5 PE je bila zgrajena v začetku junija 2021 za novogradnjo. Potrebno je bilo vgraditi še dovolj velik usedalnik v kateremu se bodo usedali grobi delci. Okoli hiše je bilo dovolj padca terena, zato se je lahko vodo gravitacijsko speljalo skozi celoten sistem do razpršenega ponikanja v tla.

Fotografija je posneta takoj po zasadnji rastlin (oktober 2021).

Število PE

Leto izvedbe

2021