Trebče, Bistrica ob Sotli

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 40 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® je bila zgrajena leta 2013, zasajena pa konec maja istega leta. Zgrajena je za del naselja Trebče v občini Bistrica ob Sotli. Za svoje delovanje ne potrebuje električne energije. Iztok prečiščene vode je speljan v manjši vodotok.

Slika je bila posneta takoj po zasadnji.

Število PE

Leto izvedbe

2013