Taborni prostor PZS, Mojstrana

Velikost rastlinske čistilne naprave Limnowet® je 15 PE.

Rastlinska čistilna naprava Limnowet® 15 PE je bila zgrajena in predana v uporabo v juliju 2017. Deluje na tabornem prostoru Planinske zveze Slovenije. Lastnosti, da začne delovati takoj po izgradnji in to, da nihanje dotoka ne vpliva na učinkovitost delovanja, sta bila glavna faktorja za to izbiro. Rastlinska čistilna naprava Limnowet® bo čistila vodo s tabornega prostora planincev, ki se uporablja dva meseca na leto.

Fotografija je posneta takoj po izgradnji, sledi še zasadnja rastlin spomladi 2018.

Število PE

Leto izvedbe

2017